Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Odense Radikale Venstre

Tid & Sted

09. april 2018 19:00
1748 Buchwaldsgade 48
5000 Odense C

Publiceret

Radikale Venstre 20. februar
2018

Generalforsamling

Dagsorden i følge vedtægterne:


1. Velkomst og valg af dirigent, referent og stemmetæller

2. Formandsberetning

3. Fremlæggelse af reviderede regnskab og budget

4. Fastlægge af kontingent

5. Indkomne forslag. herunder vedtægtsændringer

6. Valg af formand

7. Beretning af indvalgt i Odense Byråd

8. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

9. Beretning af indvalgt i regionsråd

10.Valg af 2 revisorer

11.Valg  af 1 medlem til  Storkredsbestyrelsen. ORV har i alt 3, og 2 ikke på valg

12.Politisk forhandling og valg af spidskandidat til byråd

13.Valg af 14 delegerede til Storkredsforsamling og Landsmøde

14.Landspolitisk forhandling - 3 folketingskandidater er valgt

15.Eventuelt