Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Odense Radikale Venstre

Giv konfliktpenge tilbage til danskerne

Det er stærkt bekymrende, hvordan OK18 ser ud til at udvikle sig til en konflikt.

Vi tror, at meget få mennesker ønsker eller håber dette. Vi ved, at det vil gå ud over børn, familier og medarbejdere. Vi ved, at det vil påvirke samtalen i kommunen mellem politikere og de faglige organisationer.

Borgerne og de offentligt ansatte på en konflikt. Men som det ser ud nu, kan det forholde sig omvendt for Odense Kommune, der faktisk kan spare penge på en konflikt. En lockout betyder jo netop, at kommunerne eller staten sparer penge, da de ikke skal betale medarbejdernes løn i perioden. Det kan altså godt betale sig at lockoute de ansatte, og vi risikerer, at det bedre kan betale sig at holde gang i en konflikt end at finde de konstruktive løsninger gennem forhandling. Det skader de familier, børn og ældre som bliver ramt af en konflikt.

Det er på tide, at vi helt fundamentalt gør op med tanken om, at dét, der virker i det private også virker i det offentlige. I den nuværende konflikt mellem arbejdstagerne på den ene side og arbejdsgiverne på den anden, bliver det tydeligt, at den nuværende model ikke fungerer. Her kan vi lære meget af vores skandinaviske naboer, og sikre os mod de faldgruber, der truer den danske model.

Først og fremmest bør vi sikre, at kommunerne og staten ikke kan tjene penge på at holde liv i en konflikt som den nuværende. Vigtigst af alt bør et eventuelt økonomisk overskud fra en konflikt/lockout tilbageføres proportionalt til de områder, der er en del af konflikten. Det betyder altså, at man ikke bare kan bruge besparelsen fra en konflikt på hvad som helst - de skal derimod være øremærket specifikt til det område, de skulle være gået til i første omgang. Helt konkret skal pengene tilbage til dem, det går ud over, og som ikke har taget beslutningen om, at de ikke kunne komme i eksempelvis børnehave eller skole.

Dertil kommer, at vi i Danmark, modsat i vores skandinaviske nabolande, ikke har et indbygget armslængdeprincip ved eventuelle indgreb i konflikter på arbejdsmarkedet.

Igen må vi huske på, at hvad der virker på i det private ikke nødvendigvis gør det i det offentlige. Således kan et regeringsindgreb i en konflikt være en ganske fornuftig ting, hvis en konflikt trækker ud. Omvendt kan det virke mærkværdigt, at arbejdsgiverens topforhandler, Sophie Løhde, minister for offentligt innovation, også er en del af den regering, der eventuelt vil skulle gribe ind i konflikten. Det skaber et ganske stort råderum for spekulation i en konflikt, et råderum man ikke finder i eksempelvis Sverige. Her bliver et lovindgreb udarbejdet af et uafhængigt organ bestående af repræsentanter for både arbejdsgiver -og tager og uafhængige eksperter.

Det samme bør være gældende i Danmark.

For det tredje bør vi kigge på, om en instans som Moderniseringsstyrelsen er en god idé. Her har vi at gøre med en inkarnation, af alt hvad der er galt med den nuværende måde at tænke det offentlige på - overbevisningen om, at man kan spare, administrere og effektivisere sig ud af alle problemer på bekostning af danskerne.

Moderniseringsstyrelsen handler ikke om det nære. Det handler ikke om rigtige mennesker, det handler ikke om de børn, ældre og udsatte, som vi ønsker at passe på.

Tager vi ikke hånd om problemerne med den danske model, udhuler vi på mange måder hele den arbejdsmarkedsmodel, vi er så stolte af i Danmark, og som vi praler af både vidt og bredt. Vi risikerer at skabe et Danmark, hvor det offentlige ikke har tid til den enkelte, og hvor systemet grundlæggende ikke er lavet til de mennesker, som skal være i det.

 


Indlæg af Susanne Crawley, Børne- og Ungerådkvinde i Odense Kommune, Anne Skau Styrishave, folketingskandidat (R) og Severin Bentsen, formand for Radikal Ungdom Odense.