Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Odense Radikale Venstre

Grundlovstale til Ungdommen

Sidste år hed min Grundlovstale ”tale til ungdommen”. Jeg ville ønske, at jeg skulle holde den i år til de unge, der har mistet deres forår til coronakrisen. Talen handler om håbet, modet, energien, vildskaben, uskyldigheden, skrøbeligheden. Ikke som gode råd eller en belæring, men om alt det jeg beundrer ved ungdommen.


Hver dag tager jeg beslutninger for unge i denne by med al min forstand og af hele mit hjerte. Opgaven er enkel. Jeg skal indrette livet omkring byens børn, så de kan tænke, tage ansvar og handle; så de vokser op med frihedsrettighederne i baglommen og i ånden af folkeskolens formålsparagraf, som nok er Danmarks smukkeste lovtekst om åndsfrihed og demokrati.


Men nogle gange føles det, som om for mange dage går med at lave budgetter og effektiviseringer, og for få dage går med at løfte vores skoler, dagtilbud, og skabe flere muligheder for de mest sårbare af børnene.


Og da er det, at håbet, modet, energien, vildskaben og uskyldigheden og ja også skrøbeligheden, som ungdommen kommer med, kunne tage os skridtet videre end til at fortabe os i regneark, og hvordan man omorganiserer sig til besparelser.


Med ungdommens umiddelbarhed opfordres vi til, i os selv, at genfinde den unge kvinde eller unge mand, der engang stod på spring uden bagtanker, uden en strategi, uden magtbegær, men alene med trangen til at udrette.


De ufattelige kræfter, der ligger i, at ungdommen samler sig, er ikke ukendte. Vi har set det før, da I forsamledes for at få de voksne til at tage klimakrisen alvorligt, og I lykkedes med en dybfølt bekymring for kloden. I mindede os om, hvor dyrebar og skrøbelig naturen er, de lyse bøgeskove med anemoner i bunden og havet med bølgernes skvulp mod stranden. I minder os om, at I risikerer at skulle forklare jeres børn, hvad det dog er for en fugl – nemlig lærken – der optræder i talrige danske sange.


Og lige nu ser vi det igen. Jeg tænker selvfølgelig på coronakrisen. I har været tålmodige og ansvarlige og uselviske, men også lidt alene og glemte.


I minder os med jeres skrøbelighed om, at mennesket ikke er perfekt, og at alle mennesker har brug for nærhed. At der er dage med ensomhed, dage hvor livet er svært, måske også for svært. Og da er det vores opgave som voksne at hjælpe jer videre.


Kære unge i Odense, I er billedet på den ungdom, jeg i dag hylder, og inspirationen, ikke bare til talens indhold, men også i forhold til hvad der er vigtigt at forholde sig til - hvordan det er vigtigt at være – og ikke mindst, hvad der er vigtigt ved at være. Jeg glædes over den energi og det mod, I bringer ind i vores beslutningsrum. Og tro det eller lad være, I gør mig modigere og vildere, end jeg i virkeligheden er. Og mon ikke I også har den virkning på andre her i byen. Jeres måde at tage ansvar på og udvise samfundssind på dette forår overgår de fleste voksne mennesker, jeg kender. Og de har ikke mistet deres sidste skoledag, eksamen eller studenterfest.


Det skal I virkelig have tak for.


Med de ord vil jeg ønske min bys ungdom en skøn grundlovsdag med håbet om, at vi sammen tager det Danmark, vi elsker, tilbage.