Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Odense Radikale Venstre

Kandidatpræsentation: Camilla Hersom

Formand for Danske Patienter, bestyrelsesleder hos KVINFO, cand. scient. pol.

MF 2011-2015, i perioden bl.a. sundheds- og psykiatriordfører, europaordfører, udenrigsordfører, medlem af Folketingets præsidium, gruppeformand, finansordfører og formand for finansudvalget.

Radikal siden 1992, landsmødevalgt HB-medlem siden 2004, folketingskandidat i Odense og Middelfart siden 2008.

46 år, gift med Carsten siden 2002, mor til Juliane (14), Rosalina (12) og Leonora (8). Husstanden tæller også vores katte Boma og Bellis. Vi bor i København i hverdagen og i Båring på Nordvestfyn i ferierne.

Det vigtigste for mig er, at vi afleverer en bedre verden til vores børn og børnebørn, end den vi overtog. Fred, grøn omstilling, muligheder for alle mennesker og en solid velfærdsstat er mine pejlemærker. Det er ikke goder, vi kan tage for givet, men noget vi skal kæmpe for at fastholde og udvikle. Vi kan præge både Danmark og resten af verden, hvis vi træffer langsigtede valg og investerer i fremtiden. 

Midlet til at nå vores mål er uddannelse, innovation og fokus på ressourceforbrug. Der bliver investeret massive beløb i Fyn i disse år med nyt OUH, letbane og byudvikling i Odense, som vi skal sikre maksimalt udbytte af. Og så tror jeg på videreudvikling af de styrkepositioner, der allerede findes på Fyn indenfor bl.a. robotteknologi og droner.

Vi har behov for at passe bedre på miljøet. Farvandet omkring Fyn har det ikke godt, og det bør være et indsatsområde for radikale venstre at arbejde for begrænsning af landbrugets og gartneriernes udledning af næringsstoffer og spildevand. Vi må insistere på et vandmiljø i økologisk balance, der kan understøtte en rig natur og biodiversitet.


Omtalte personer

Camilla Hersom