Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Odense Radikale Venstre

Kandidatpræsentation: Søren Hillers

44 år, bosat i Horne v. Faaborg, gift med Lone. Vi har 5 drenge, holder også af min hund og mine løbesko, uddannet folkeskolelærer, er skoleleder på Brobyskolerne, kommunalbestyrelsesmedlem i Faaborg-Midtfyn Kommune, formand for dialogforum for Uddannelse og Forskning, medlem af HB.

Børn, Skole & Uddannelse:
Vi skal investere i det gode børneliv. Hvis vi tør at investere i det gode børneliv, vil det have stor betydning for det enkelte barn hele livet og for udviklingen af morgendagens samfund.
Skolen er en institutioner, hvor man mødes på tværs af sociale skel. Det er en stor styrke, som vi skal værne om. Folkeskolen er i færd med at åbne op til det omgivende samfund. Det skal vi fortsat støtte op om og udvikle sammen med kommunerne. Uddannelse er Danmarks vigtigste råstof. Uddannelse skal være en menneskeret hele livet. Vi kender ikke fremtidens jobs, men alle vil fordre adgang til uddannelse.

Mennesker i arbejde:
Alle mennesker har drømme for deres eget liv. Vi skal hjælpe dem, der har behov for ekstra hjælp, ud på arbejdsmarkedet. Jeg tror på, at vi her, som samfund, skal være langt bedre til at være i dialog og forventningsafstemme med den enkelte.

Valgkamp:
Vi skal have vores fynske mandat tilbage. Det kræver sammenhold og synlighed i Odense og på Fyn. Jeg vil gå til opgaven med stor energi og inddrage alle jer, der vil være med. Vi skal have synlige og gennemarbejdede politiforslag. Vores politik skal løse reelle problemstillinger.

Vi lykkes i fællesskab. Hver stemme tæller.