Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Odense Radikale Venstre

Ligestilling starter i dagplejen og vuggestuen!

Ligestilling starter i dagplejen og vuggestuen (i Fyens.dk i dag)


Hvad nu hvis vi viser børnene noget andet?

8. marts nærmer sig og derfor også debatten om, hvorfor det er så svært med ligestilling, når vi på langt de fleste områder har lovgivet os til lige rettigheder for mænd og kvinder? For tilbage står, at vi stadig ikke har ligeløn, at mændene dominerer erhvervsbestyrelser og at fx kun 13 ud af landets 98 borgmestre er kvinder. Et eller andet mangler vi altså stadig at gøre rigtigt.


Måske er en del af forklaringen, at vi viser børnene noget andet end det, vi siger, og derfor reproducerer firkantede forestillinger om, hvad mænd og kvinder er og kan.


Tag nu den forvaltning, jeg står i spidsen for, som med sine 6.500 medarbejdere er den næststørste arbejdsplads på Fyn. Vi har hver dag børnene i vore hænder - fra sundhedsplejerskens første graviditetsbesøg til de forlader folkeskolen og er klar til at møde voksenlivet. Og det, vi viser dem, er – desværre - at det i høj grad er kvinder, der står for omsorgen og mænd, der leder arbejdet.


Mindre end 25% af de ansatte i hele forvaltningen er mænd – men de sidder på 40 % af lederstillingerne - på skoleområdet er det 60%. Der er 10 kvinder for hver mand i børnehusene, og vi har kun en enkelt mandlig dagplejer. Dertil kommer, at mere en tre fjerdedele af de kvindelige ansatte i vores børnehuse arbejder på deltid.


En smule forenklet kan man sige, at børnene dermed fra en tidlig alder oplever, at kvinderne passer børn og går tidligt hjem fra arbejde – og at mænd derimod er sådan nogle, der arbejder fuld tid og bliver ledere. Mit gæt er, at billedet er det samme mange andre steder i landet.


Det er faktisk ikke det verdensbillede, jeg ønsker at reproducere og give videre til de næste generationer. Jeg vil i stedet gerne vise børnene, at det også er kvindeligt at stå i spidsen og bestemme, og at det også er mandligt at give omsorg. Jeg ønsker at en mere nuanceret oplevelse af de mange forskellige måder at være mand og kvinde på – helst helt uden kvoter og tvang.


Reel ligestilling kræver nogle grundlæggende ændringer i fx vores uddannelsessystem og arbejdsmarked, samt måder at indrette alt fra vores børnehuse til arbejdspladser på.


Det rækker langt ud over min egen forvaltning og politiske mandat, men jeg er klar til at tage kampen. For når man i Norge har en national politisk handleplan for ligestilling i børnehøjde og det siden 1998 har været en del af lærerplanerne i Sverige, så er det slapt, at vi ikke er længere i Danmark.


Derfor vil jeg opfordre mine politiske kollegaer, pædagoger, lærere, fagforbund og resten af byen til at gå med mig ind i ligestillingsdebatten i et børneperspektiv. For det er sådan med børn, at de ikke gør, som de voksne siger, men som de voksne gør.