Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Odense Radikale Venstre

Ny folketingskandidat? Kim Lei-Jensens præsentation

Jeg er 45 år, selvstændig og uddannet kok og snart også fagjournalist. Bosiddende i Odense C.


 Jeg engagerer mig i politik fordi jeg ønsker at gøre en forskel. Det er især EU, klimaet, psykiatrien og erhvervspolitik, som jeg brænder for.


EU er platformen til europæiske løsninger indenfor klima, migration og samhandel. Og det skal Danmark støtte op om og tage en lederrolle i fremtiden EU.


Og så skal de mange gamle støtteordninger moderniseres med klimaet og løft af yderregioner i fokus. 


For klimaets skyld skal vi sikre bedre vilkår for landets el- og hybridbilister, både ved at sænke afgifterne på el- og hybridbiler og sikre at et stort netværk af ladestationer uden krav om særlige abonnementer eller bilmærke. Og arbejde hurtigere med skiftet væk fra benzin og diesel. 


Opkøbet af landbrugsjord til mere vild natur bør accelereres yderligere de næste år.


Psykiatrien skal have et stort økonomisk løft i regionalt- og landsregi. Mindre brug af lokale og private initiativer. Det er dyrt og ødelæggende for patienterne at udsætte den nødvendige behandling. 


Erhvervspolitisk skal vi investere endnu mere i grønne løsninger, som kan bære både Danmarks økonomi og verdensmiljøet ind i en ny, optimistisk æra. Og klimaet skal spille en større rolle i vores skatter og afgifter for at skubbe til grønnere adfærd.  


Vores turisme skal også hjælpes på vej da det sikrer mange nye arbejdspladser og især kan bidrage i yderområder.