Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Odense Radikale Venstre

Ny uddannelsespolitik - Susannes tale ved byrådsmødet den 11. oktober 2017

For små tre uger siden stod jeg i denne sal og fortalte om de dage, som jeg synes, er de bedste.


Her delte jeg med jer alle sammen, at de gode dage for mig, det er dem, hvor vi gør noget sammen, som bringer os videre i forhold til byen og Odenses borgere.


Og de allerbedste dage er, når vi gør det her i byrådet - på de dage, hvor vi tager ansvar sammen. Sådan en dag er det i dag – I dag skal vi vedtage Odenses første uddannelsespolitik.


Det hele startede i september 2016 (6.9.16), da G9 havde en kronik i Fyens Stiftstidende som hed ”giv os en Strategi”.


G9 er lederne af de 9 ungdomsuddannelser i byen. Hurtigt blev Rådmand Steen Møller og jeg enige om, at den udfordring ville vi gerne tage op. Vi fremlagde ideen for Økonomiudvalget og senere for Byrådet.


Og her 13 måneder senere står vi og skal vedtage en uddannelsespolitik. Og vi gør det sammen.


Jeg giver uddannelsespolitikken mine varmeste anbefalinger.


Det gør jeg, fordi vi står med en politik, som rummer og udtrykker alt det, vi som samlet Byråd efterspurgte tilbage i januar, da vi blev enige om at stille os i spidsen for at udarbejde den første uddannelsespolitik for Odense.


Vi har en politik, der favner det samlede uddannelsesområde i Odense.


Vi har udarbejdet politikken sammen med de centrale aktører i det brede uddannelsesområde, vi har i Odense.


Vi har en politik, som samler på tværs af politiske ståsteder, uddannelsesopgaver og erhvervsinteresser.


Vi har en politik, hvor de centrale aktører har forhåndstilkendegivet, at de vil være med til at arbejde videre om konkrete handlinger, der udspringer af politikken.


Og vi har en politik, som bærer det samlede byråds aftryk. Vi har fået indkapslet det, der samler os på dette område.


Derfor kan jeg også stå her og sige, at vi står med en ambitiøs politik, der bærer visionen og det fremadskuende i sig. Samtidig evner den, at pege på konkrete ting, som ”vi vil” tage fat på nu og her.


Uddannelsespolitikken er ikke en politik, der nævner alt. Der nævnes nødvendigvis ikke engang alt det, der kan betegnes at være det mest toneangivende i det odenseanske uddannelseslandskab. Det havde vi heller ikke sat os for.


Vi havde sat os for at give retning – skabe en fælles vision og nogle fælles pejlemærker, som kunne styrke velfærd, vækst og transformationen af vores by. Derfor har vi ikke det hele med – men vi har det med, som vi anser for at være nødvendigt at sætte fælles fokus på.


Vi er stoppet op og har kigget på vores by, på det der gør os særlige.


Politikkens fokus er det, der adskiller den fra andre uddannelsespolitikker. At vi har turdet lave en politik, hvor hele paletten af alt det gode ved vores by som uddannelsesby ikke nævnes, er ikke fordi, at vi ikke anerkender og værdsætter det. Nej, det er fordi, vi har turde satse på det, som gør os særegne – satse på vores styrker. Og derfor har jeg helt særlige forventninger til det arbejde, vi nu skal i gang med sammen med uddannelsesområdet og erhvervslivet.


I uddannelsespolitikken ”Din fremtid er vores fremtid” opstiller vi nemlig en vision om, at vi i Odense vil være med i verdenseliten, når det kommer til at uddanne til fremtidens liv og nye jobmuligheder, der er præget af automatisering, teknologi og digitalisering.


Vi vil være modige og være et laboratorium, som uddanner til livet, til job, til muligheder og til vækst. Vi vil gå forrest og skabe uddannelser, som udvikler vækst og velfærd.


Det ligger mig meget på sinde, at ambitionerne i politikken hjælper med til at skabe en generation af børn og unge, der er klar til at erobre morgendagen og skabe fremtiden.


De skal dannes og uddannes til unge voksne, der er modige, nysgerrige og som tror på sig selv, samt evner at rejse sig og komme videre, når de møder modstand.


Der skal være muligheder for alle i Odense, og alle skal både ’lære at lære’ og ’lære at leve’. I Odense skal alle være en del af vores bys rivende udvikling.


I forbindelse med udarbejdelse af uddannelsespolitikken, har vi haft mange gode og væsentlige drøftelser om uddannelse på tværs af politiske ståsteder, på tværs af fagområder og på tværs af uddannelses- og erhvervslivet.


Det arbejde, som skal sikre, at politikkens mål bliver til nye handlinger er derfor allerede i gang. For sådan en politik skulle gerne betyde, at vi i denne by gør noget nyt i morgen eller på mandag.


Derfor vil jeg også gerne sige tak for samarbejdet – kære politiske kollegaer – og tak for samarbejdet til de virksomheder, de uddannelser og de interesseorganisationer, som har taget sig tid til at deltage i drøftelser med os og kvalificere politikken undervejs.


Og endelig vil jeg gerne sige tak til Børn- og Ungeforvaltningen, som dygtigt og flittigt har styret denne proces. Og selvfølgelig også tak til de andre forvaltninger, der har trådt til hver gang, der var brug for det – Vi står med en politik, der er blevet til i et rigtig godt samarbejde forvaltningerne i mellem!


Det siges, at uddannelse er det mest kraftfulde våben, man kan bruge til at ændre verden med. Med uddannelsespolitikken bidrager vi med endnu et vigtigt element i Odenses transformation.


Jeg ser frem til, at denne politik bliver til gavn for vores by – for vores børn og unge – og for vores allesammens fremtid.