Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Odense Radikale Venstre

Odense uden CO2 i 2025

Af Susanne Crawley, Rådkvinde, og Rasmus Helveg Petersen, formand for Folketingets Klima- og Energiudvalg, Radikale Venstre


I en tid med pandemi og økonomisk usikre tider i sigte, er det fristende at afblæse klimakampen. At fokusere på det mest aktuelle af vores problemer. Det vil være en fejl. Vi skal gribe muligheden for at genstarte vores økonomi ved hjælp af grønne tiltag. I Odense har vi et fantastisk grundlag at bygge den grønne omstilling på, og det er realistisk at blive Danmarks grønne hjerte i mere end den gængse forstand.


Odense skal være CO2-neutral i 2025. Klimaloven forpligter os til at nedbringe vores udledning med 70%, men fordi vi i Odense har været ambitiøse længe, kan vi sigte mod at være 100% CO2-neutrale inden for de næste 5 år.

Et skridt på vejen er at vedtage, at Odenses bymidte skal være bilfri. Vi er godt på vej med cykelgader, letbane og den nye parkeringskælder. Vi mangler kun at gå det sidste stykke. At gøre bymidten til et fristed i en by, hvor biltrafikken fylder meget. Samtidig skal vi selvfølgelig huske på, at biltrafikken fylder meget i Odense af en grund. Vi er en by med plads og bredde. Vand, skov, mark og eng lader byen strække sig langt. Det giver rum til at ånde og leve og vokse. Og det gør, at man som odenseaner har god grund til at køre en del i bil.


Odense kan løse meget ved at gøre offentlig transport mere tilgængelig og hyppig, men at blive CO2-neutral i 2025 kræver et samspil mellem Odense Kommune og hele Danmarks klimaindsats.


I Det Radikale Venstre foreslår vi, at Danmark satser på elbiler. Vi ønsker et fuldt stop for nysalget af benzin- og dieselbiler fra 2025, og fra 2030 skal der kun sælges nuludslipbiler. En sådan ændring kræver selvfølgelig investeringer. Udover private investeringer i ladestandere, foreslår vi derfor at afsætte yderligere 100 millioner kroner til en engangspulje, som kan understøtte udbygningen af den danske ladeinfrastuktur. Allerede på kort sigt kan vi tage hul på en omlægning af transportsektoren. Vi foreslår at det offentlige fra 1. januar 2021 stopper indkøb af fossile køretøjer. Det offentlige kan og bør tage de indledende skridt.

Sammen med en stærk offentlig transport og gode cykelmuligheder, skal en bæredygtig biltrafik gøre det muligt for Odense og for Danmark at bo i det åbne og det vidtstrakte, og samtidig passe på den natur, der giver åbenheden og vidden.


For at passe på Danmark og Odense, for at fastholde den mening, et bæredygtigt samfund kan give til vores liv, er det tvingende nødvendigt at vi også helt generelt sætter gang i den grønne omstilling. I Det Radikale Venstre mener vi, at en grøn skattereform er grundlæggende for den omstilling. Skatter og afgifter er det fundament, vi i Danmark bygger en stor del af vores fællesskab på, og klimakrisen er en krise, vi kun kan løse i fællesskab. I de seneste uger og måneder er vi alle sammen blevet mindet om, at nogle kriser har en natur, der kun lader dem løse ved fælles hjælp. Sådan en krise er coronakrisen. Og sådan en krise er klimakrisen. Med en reform af skattesystemet, en CO2 afgift og en grøn omlægning af elnettet har lagt grunden for at Danmark, Odense og Odenseanerne sammen kan komme i mål med at gøre Odense CO2 neutral om 5 år.