Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Odense Radikale Venstre

Publiceret

12. februar
2020

Om ORV

Odense Radikale Venstre (ORV) er Radikale Venstres vælgerforening i Odense Kommune. Foreningen omfatter 3 opstillingskredse til Folketinget: Odense Syd, Odense Øst og Odense Vest.

Foreningen blev stiftet i 1892 – altså 13 år før landsforbundet – og har i dag ca. 225 medlemmer.

ORV er en meget åben politisk forening med en flad struktur med pt. følgende faste udvalg:

  • Bestyrelsen holder møde hver måned, bortset fra december og juli. Møderne er åbne for alle medlemmer, og dagsordener kan rekvireres ved formand Kristian Grønbæk Andersen. Næstformand er Peter Kragh Hansen.
  • KommunalPolitisk Udvalg. Zeb Meier Watz er tovholder og kontaktperson. Møderne er åbne for alle medlemmer.

Derudover nedsættes forskellige ad hoc-grupper efter behov.

Intromøde
Et par gange om året eller efter behov afholder vi intromøde for nye medlemmer. Her kan foreningens nye medlemmer få mulighed for at møde kommuneforeningens formandskab som ved disse møder også er flankeret af folkevalgte fra Byrådet og Regionsrådet samt en folketingskandidat.

Er du nyt medlem i foreningen og vil du med til intromøde kan du kontakte formand Kristian Grønbæk Andersen.

Debatfora

  • KommunalPolitisk Udvalg – Kommunalpolitisk arbejdsmøde, hvor aktuelle kommunalpolitiske temaer bliver drøftet. Der afholdes møder mandagen før hvert byrådsmøde (se datoer i kalenderen). Alle medlemmer er velkomne.
  • Grundlovsmøde - hvert år den 5. juni afholder ORV grundlovsmøde i Kongens Have med en ekstern hovedtaler, som i 2019 var Jesper Theilgaard. Ud over hovedtaleren er der talere fra egne rækker, ligesom 1748 står for den musikalske underholdning og fællessang.

Odense spiller en helt central rolle i Det Radikale Venstres historie – det kan du læse om i ORV’s historie.

Kristian Grønbæk Andersen er formand for Odense Radikale Venstre. Se, hvem der ellers sidder i foreningens bestyrelse.

Du kan også dykke ned i foreningens vedtægter.

Kontakt webmaster
Peter Kragh Hansen
peterkraghhansen@gmail.com