Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Odense Radikale Venstre

Opstillingsmøde/ekstraordinær generalforsamling

Opstillingsmøde/ekstraordinær generalforsamling


Som tidligere meddelt har bestyrelsen besluttet at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling torsdag den 11. februar 2021 kl. 19.00. Formålet er at opstille personer til den radikale byrådsliste til valget den 16. november 2021.


Det bliver et zoom møde, hvor du skal klikke på  https://zoom.us/j/97732963820    


Du kommer i første omgang ind i et ”forrum”, hvor du skal afvente at blive godkendt. Det svarer til den sædvanlig procedure ved indgangen til en fysisk generalforsamling. Har du problemer med at logge på, eller andre problemer med deltagelse, er du velkommen til at kontakte Kristian Grønbæk Andersen 20867960.


 


Dagsorden er revideret lidt i forhold til den tidligere udsendte. 1. Valg af dirigent og stemmetællere

  1. Generalforsamlingen understøttes fra sekretariatet, som forestår adgangskontrol, udlevering og indsamling af stemmesedler. 2. Overvejelser om valgforbund / konstituering

 3. Er der andre kandidater end de, som har meldt sig til bestyrelsen?

  1. Erik Ravn Nielsen

  2. Finn Hartvig Nielsen

  3. Anne Skau Styrishave

  4. Kasper Tofte

  5. (anført i alfabetisk rækkefølge efter efternavn) 4. Præsentation

  1. Hver kandidat får fire minutter. Det kan være en live-tale eller afspilning af en allerede indspillet video

  2. Spørgsmål fra alle mødedeltagere til én eller flere kandidater 5. Afstemning

 6. Oplæg om KV 21 ved Susanne Crawley

 7. Resultatet af afstemningen præsenteres

 8. Eventuelt


Du kan melde dig som kandidat til de øverste pladser indtil begyndelsen af mødet. Derudover ønsker bestyrelsen at listen kommer til at omfatte i omegnen af 20 kandidater jævnt fordelt på geografiske områder i Odense kommune, alder, erhvervsmæssig baggrund og nogenlunde ligelig kønsfordeling. Bestyrelsen ønsker en bemyndigelse til at supplere listen i overensstemmelse med disse kriterier.


 


Landspolitisk møde


Tirsdag den 23. februar kl. 19.00 planlægger vi et medlemsmøde om skoler. Der kommer nærmere informationer senere


 


Ordinær generalforsamling


Mandag den 19. april kl. 19.00 afholdes ordinær generalforsamling, hvor der skal vælges bestyrelsesmedlemmer og folketingskandidater. Har du lyst til at stille op til bestyrelsen, så skriv til odense@radikale.dk eller ring til 20867960


Den officielle indkaldelse med angivelse af dagsorden følger senere.