Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Odense Radikale Venstre

Publiceret

23. januar
2016

ORV

Odense Radikale Venstre (ORV) er kommuneforening for Radikale Venstre i Odense Kommune og den næststørste Radikale kommuneforening udenfor København. ORV omfatter alle medlemmer bosiddende i kommunens 3 valgkredse.  

ORV blev grundlagt i 1892 – altså 13 år før landsforbundet – og har i dag ca. 225 medlemmer.

ORV er en meget åben politisk forening med en flad struktur med pt følgende faste udvalg:

  • Bestyrelsen holder møde hver måned, bort set fra december og juli. Møderne er åbne, og dagsordener kan rekvireres ved formand Kristian Grønbæk Andersen. Næstformand er Svend-Erik Runge Pedersen
  • KommunalPolitisk Udvalg – rådkvinde Susanne Ursula Larsen er formand. Zeb Meier Watz er tovholder og kontaktperson. Møderne er åbne for alle medlemmer.

Derudover nedsættes forskellige ad hoc-grupper efter behov.

INTROMØDE
Et par gange om året eller efter behov afholder vi intromøde for nye medlemmer. Her kan foreningens nye medlemmer få mulighed for at møde kommuneforeningens formandskab som ved disse møder også er flankeret af folkevalgte fra Byrådet og Regionsrådet samt en folketingskandidat.


Er du nyt medlem i foreningen og vil du med til intromøde kan du kontakte formand Kristian Grønbæk Andersen.

Debatfora:

  • ORV-politikaften – månedlige debatmøder i partilokalerne i Pantheonsgade, hvor vi diskuterer aktuelle emner.
  • Mandagsmøde – Et åbent politisk debatmøde, hvor aktuelle politiske temaer bliver behandlet af både radikale og andre politiske debattører. Møderen afholde ofte i samarbejde med andre partier og organisationer.
  • Grundlovsmøde - hvert år den 5. juni afholder ORV grundlovsmøde i Kongens Have med en ekstern hovedtaler, som i 2018 var Ella Maria Bisschop-Larsen. Ud over hovedtaleren er der talere fra egne rækker, ligesom 1748 står for den musikalske underholdning og fællessang.

Odense spiller en helt central rolle i Det Radikale Venstres historie – det kan du læse om i ORV’s historie og i festskriftet af Henning Nielsen.

Kristian Grønbæk Andersen er formand for Odense Radikale Venstre. Se, hvem der sidder i foreningens bestyrelse.

Du kan også dykke ned i foreningens vedtægter.