Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Odense Radikale Venstre

Radikale Venstre i Odense holder ekstraordinær generalforsamling med valg af 3 folketingskandidater

Radikale Venstre i Odense holder ekstraordinær generalforsamling den 19. februar 2018, hvor der skal vælges folketingskandidater til de tre Odense Kredse.


Thorkild K. Maarbjerg, formand for Odense Radikale Venstre udtaler:


Vi har valgt at fremskynde valget af folketingskandidater, da Bjørn Bjerrehøj og Mathias von Jessen har valgt ikke at genopstille.


Foreløbigt har Rasmus Helveg Petersen og Anne Skau Styrishave som nye meldt deres kandidatur, mens Camilla Hersom genopstiller.

Det er vigtigt for os at få samlet et godt hold af Odenses Radikale kandidater i god tid før næste folketingsvalg.”, slutter formanden.


Fyns Storkreds gav ikke valg til et radikalt mandat ved folketingsvalget i 2015. Ellers har Fyns Radikale Venstre været repræsenteret i Folketinget i en sammenhængende periode siden 1905.


 

Camilla Hersom, Hellerup, 46 år, cand.scient.pol., tidligere folketingsmedlem valgt på Fyn i 2011-2015, pt. formand for Danske Patienter og bestyrelsesleder for Kvinfo, udtaler:

Det vigtigste for mig er, at vi afleverer en bedre verden til vores børn og børnebørn, end den vi overtog. Fred, grøn omstilling, muligheder for alle mennesker og en solid velfærdsstat er mine pejlemærker. Det er ikke goder, vi kan tage for givet, men noget vi skal kæmpe for at fastholde og udvikle. Vi kan præge både Danmark og resten af verden, hvis vi træffer langsigtede valg og investerer i fremtiden".  


 


Rasmus Helveg Petersen, København, 49 år, journalist, tidligere folketingsmedlem valgt på Sjælland i 2011-2015 og minister i 2013-2015. Først som udviklingsminister og siden som Klima- og Energiminister. Pt.er Rasmus Helveg Petersen direktør i DIPD – Institut for Partier og Demokrati. Søn af tidligere minister og folketingsmand Niels Helveg Petersen valgt på Fyn.


Rasmus Helveg Petersen udtaler:


Der sker store forandringer i verden omkring os, som mange mennesker ikke kan se sig selv i. Jeg vil arbejde for en stærkere sammenhængskraft i Danmark, hvor alle kan se sig selv i et samfund i udvikling og forandring.”


 

Anne Skau Styrishave, Odense, 20 år, student 2017 og 1. suppleant for Radikale Venstre i Odense Byråd udtaler:

”Jeg vil bygge videre på det kommunalpolitiske arbejde, vi har gjort med bæredygtighed det sidste halvandet år og få FNs verdensmål ind på Christiansborg. Regeringen har ingen ambitiøs plan for, hvordan Danmark kan arbejde med verdensmålene. - Verdensmålene er grønne, progressive, internationale, og det er en fantastisk god social- og økonomisk politik. Særligt den grønne omstilling vil være et fokus for mig ".


 


Ved den ekstraordinære generalforsamling har medlemmer af Odense Radikale Venstre mulighed for at stemme på de opstillede kandidater og dermed være med til at vælge kredsenes folketingskandidater til næste folketingsvalg.