Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Odense Radikale Venstre

Velfærdsplan 2030

Velfærdsplan 2030 - har jeg glemt noget? Kommenter gerne.


I øjeblikket taler Byrådet om de fysiske rammer om vores velfærd, vores plejhjem, bosteder, skoler og børnehuse.


(Radikale Venstre foreslår, at bygninger der understøtter kultur og fritid udskilles i et selvstændigt kultur- og fritidsforlig.Uanset om der er tale om nybygning, ombygning eller vedligehold, og uanset om vi beslutter, at dagtilbud, skoler eller plejehjem eller noget helt andet er det vigtigste, er det nødvendigt med sammenhænge til andre politiske mål. Jeg har lagt følgende visioner ned over vore bygninger:


Og der er 10 visioner


1) Vores bygninger understøtter i deres opbygning FN’s verdensmål (energi, ansvarligt forbrug, ligestilling, DGNB, rent vand)

2) Æstetik og funktionalitet er en væsentlig kvalitet for brugere og medarbejdere, og det skal vores bygninger bære præg af. De skal være smukke og tingene skal virke

3) Uderummet omkring vores bygning skal indrettes som en del af ”bygningen” og danne rammer om undervisning, leg og livet på plejehjemmet (det kan være haver, overdækninger, bålpladser, amfi-scener, faglokaler der vender ud mod naturen mm.)

4) Måltidets betydning som et centralt element i vores fællesskaber skal tænkes ind i byggeriet (plejehjem, Botilbud, skoler dagtilbud) i form af køkkener, spisesteder, køkkenhaver mm.

5) Vores byggeri skal være ramme om mødet i lokalsamfundet og generationerne. Skolerne bygges som omdrejningspunkt for lokalsamfundet

6) Vores bygninger skal kunne rumme multiple funktioner som fx skole og dagtilbud sammen, dagplejens legestuer på et plejehjem.

7) Bygningerne skal understøtte Odenses transformation til moderne storby, hvilket betyder, at der fx skal bygges langs letbane og andre trafikale netværk. Specifikt bør bygges en folkeskole i midtbyen.

8) Bygningerne skal understøtte vores Vollsmoseplan, og helt specifikt kan der peges på at lægge en ny bydækkende tandlægeklinik i Vollsmose.

9) Vores bygninger skal tiltrække medarbejdere og fastholde dem vi har, for de bygningerne i sig selv udgør rammen om gode arbejdsforhold.

10) Vores velfærdsplan understøtter vækst i Odense fx ved at gå så langt som muligt i brug af lokale håndværkere og leverandører af materialer og inventar